MAŽIEJI PROJEKTAI

PHARE pasienio bendradarbiavimo (Cross Border Co-operation) programos tikslas – skatinti kaimyninių šalių bendradarbiavimą sprendžiant bendras aplinkosaugos, susisiekimo, ekonominės plėtros, kultūros ir istorinio paveldo išsaugojimo, gamtos išteklių tinkamiausio naudojimo ir kitas problemas. Lietuva dalyvauja PHARE BAS progamoje, apimančioje visą Baltijos jūros regioną, kurį sudaro 11 valstybių ar jų sričių: vakariniai Baltarusijos regionai, Danija, Estija, Latvija, šiauriniai Lenkijos regionai, Lietuva, Norvegija, Rusija (Kaliningrado sritis ir kiti su Baltijos jūra besiribojantys regionai), Suomija, Švedija ir Vokietija. Programą koordinuoja Užsienio reikalų ministerija ( www.finmin.lt ) .

1999 m. Europos Parlamentas patvirtino specialią biudžeto eilutę „Specialioji veiksmų Baltijos jūros regione programa“. Taip buvo įkurtas naujas vietinį ir regioninį bendradarbiavimą abipus sienos skatinantis PHARE Mažųjų projektų fondas (MPF), kuris suteikia galimybę iš dalies finansuoti (kofinansuoti) bendrus projektus tarp Baltijos jūros regione esančių PHARE šalių ir Europos Sąjungos bei PHARE šalių regionų.

VEIKLOS BŪDAI

Teikiami projektai turi siekti bendrųjų tikslų:

plėtoti Baltijos regiono šalių ekonominį potencialą stiprindami esamas struktūras;

  • mažinti regionų periferiškumą, prisidėti prie pragyvenimo lygio augimo ir skatinti regiono šalių bendradarbiavimą;
  • prisidėti prie Bendradarbiavimo abipus sienos programos plėtros ir efektyvių įgyvendinimo struktūrų kūrimo.

PHARE MPF remia nedidelius vietos/regiono poreikius atitinkančius projektus, turinčius poveikį abipus sienos (t.y. poveikį kitoms Baltijos jūros regiono šalims).

PARAMOS GAVĖJAI

Vietos ir regioninės valdymo įstaigos, vietos ir regioninių valdymo įstaigų asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, euroregionai, pramonės ir prekybos rūmai, profesinės asociacijos, prekybos sąjungos, regionų plėtros agentūros, švietimo ir mokslo institucijos, gydymo įstaigos, kitos ne pelno siekiančios decentralizuotos vietos organizacijos.

DALYVAVIMO SĄLYGOS

Finansuojamos veiklos sritys: ekonominė plėtra, vietinė demokratija, mokymas ir įdarbinimas, kultūriniai mainai, planavimo ir plėtros studijos, aplinkosauga, turizmas, sveikatos apsauga, informacija ir komunikacijos.

ATRANKOS TVARKA

Paraiškos teikiamos PHARE MPF sekretoriatui Lietuvoje. Kitas kvietimas teikti siūlymus bus paskelbtas 2003 m. sausį.

FINANSAI

Bendras metinis MPF biudžetas — 930 000 eurų. Minimali PHARE subsidija projektui — 10 000 eurų; maksimali — 300 000 eurų. Ne mažiau kaip 20% bendros projekto vertės turi būti finansuojama iš vietos šaltinių.

PAVYZDŽIAI

Iš paramą gavusių projektų galime paminėti šiuos:

  • Teatro festivalis „Auksinis obuolys“ (Marijampolės savivaldybės Kultūros skyrius, PHARE parama – 15 870 eurų)
  • Kulinarinis paveldas Lietuvoje (Utenos apskrities administracija, PHARE parama – 31 207 eurai)
  • Tarptautinis klojimo teatrų festivalis (Šiaulių rajono savivaldybė, PHARE parama – 19 237 eurai)
  • Kultūros informacijos sistema, skirta turizmo vystymui (Klaipėdos savivaldybė, PHARE parama – 46 111 eurų)
  • Šešupės malūnai (Šakių savivaldybės Kultūros departamentas, PHARE parama – 28 369 eurai)

Naudingi adresai:

Lietuvoje

PHARE MPF sekretoriatas
J. Tumo-Vaižganto 2-321
LT-2600 Vilnius
Tel.: +370 5 236 26 97
Faks.: +370 5 236 26 48
El. paštas: dalia.krup@urm.lt , re.p@urm.lt , j.zygelyte@finmin.lt
http://www.pharespf.lt

Nacionalinė regionų plėtros agentūra
Lukiškių 5 – 502,
LT-2005 Vilnius
Tel. (faks.): +370 5 233 41 51
El. paštas: nrda@nrda.lt
http://www.nrda.lt